Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ 055 - Mộ đá đẹp Ninh Bình