Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ 053 - Mộ đá đẹp Ninh Bình