Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ CHD 049 - Mộ đá đẹp Ninh Bình