Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ 057 - Mộ đá đẹp Ninh Bình