Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ CHD 047 - Mộ đá đẹp Ninh Bình