Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ 054 - Mộ đá đẹp Ninh Bình