Chân tảng đá kê cột trụ nhà gỗ CTD 059 - Mộ đá đẹp Ninh Bình