Những điều kiêng kỵ cần tránh khi xây lăng mộ đá

Nên xây khu lăng mộ lúc nào trong năm là phù hợp?