Cột đồng trụ đá nhà thờ vuông hoa cương đẹp 016 - Mộ đá đẹp Ninh Bình