Cột đồng trụ đá nhà thờ vuông hoa cương 015 - Mộ đá đẹp Ninh Bình