Cột đồng trụ đá nhà thờ vuông hoa cương 014 - Mộ đá đẹp Ninh Bình