Cột đồng trụ đá nhà thờ tròn hoa cương đẹp 017 - Mộ đá đẹp Ninh Bình