Có thể bạn quan tâm

One Thought to “Cây hương đá 013”

  1. Nguyên Tắc

    Cây hương đặt ngoài lăng mộ à bạn ! Nhìn rất đẹp xin hỏi giá bao nhiêu nếu lắp ở Hà Tĩnh ?

Leave a Comment