Giá mộ đá

Vườn thánh Hà Hồi – Thường Tín

Thiết kế theo mẫu 006 ( mộ màu xám nhạt, đầu mộ 2 màu, có hình thánh giá).
Kích thước cho phép : 90 x 1800 hoặc dài hơn một chút.
Địa chỉ đặt mộ: Vườn thánh Hà Hồi – Thường Tín.
Gđ cần tư vấn giá lăng mộ đá trực tiếp sớm.