Giá mộ đá

Tôi muốn làm lăng mộ ở Quảng Bình

Tôi ở Quảng Bình muốn làm lăng mộ, xin báo giá giúp để gia đình họp.
Diện tích khu đất khoảng 200 m2, làm một lăng thờ cánh, lan can bao quanh, cổng đá, cuốn thư đá và khoảng 20 ngôi mộ đá nhỏ.
Cảm ơn nhiều !