Giá mộ đá

Mộ đá xanh làm tại Bình Dương

Họ tên : Nguyễn Đức Việt
Địa chỉ : 125 đường N13 Khu dân cư phú hòa, TDM, Bình Dương.
Mẫu mộ : 014.
Yêu cầu : bằng đá xanh tự nhiên, kích thước phù hợp với nghĩa trang.