Lăng thờ đá

Lăng thờ đá 001

Mặt trước và sau của một chiếc lăng thờ đá có cánh, ba mái.

Lăng thờ đá 001

Lăng thờ đá 001


Lăng thờ đá 001 01

Lăng thờ đá 001