Giá mộ đá

Lăng mộ gia đình tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng

Lăng mộ chi tộc gia đình: đất xây lăng 108m2 (6×18) tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

Xin tư vấn thiết kế và báo giá theo mẫu Lăng mộ đá 005 gồm có:
– Long Đình theo mẫu thiết kế: (2 bên có 2 cây đại).
– lư hương + 2 đèn .
– Bình phong .
– Cổng + hàng rào + tam cấp (hai bên hóc hàng rào phí trước có 2 cây ngọc lan).
– Để sẵn 12 phần cỏ, chưa lắp mộ. Xin cảm ơn.

Địa chỉ : Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội