Giá mộ đá

Làm lăng mộ đá công viên Vĩnh Hằng

Mr Lê Hoàng.
Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội.

Lăng mộ chi tộc gia đình: đất xây lăng 108m2 (6×18) tại công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

Xin tư vấn thiết kế và báo giá theo mẫu Lăng mộ đá 005 gồm có:
– Long Đình theo mẫu thiết kế: (2 bên có 2 cây đại)
– lư hương + 2 đèn
– Bình phong
– Cổng + hàng rào + tam cấp (hai bên hóc hàng rào phí trước có 2 cây ngọc lan)
– Để sẵn 12 phần cỏ, chưa lắp mộ. XIn cảm ơn