Giá mộ đá

Hỏi về Mộ tròn Nông Cống – Thanh Hóa

Mộ tròn MS 001.
– Tôi không rõ ở cơ sở mình có những kích thước nào, nếu có kích thước khác nhau thì xin cho biêt về giá luôn.
– Mộ này là liền khối hay từng tấm ghép lại với nhau?
Xin cảm ơn !