Giá mộ đá

Hỏi mua Lăng thờ đá 038

Tôi ở Hải Phòng, cách Ninh Bình 80 km, muốn mua Lăng thờ đá 038, xin cho biết giá đến khi lắp đặt xong. Nghĩa địa sát đường ô tô, không phải vận chuyển xa. Đề nghị thông tin vào hộp thư nguyen.tuvan6@gmail.com.

Xin cảm ơn.