Giá mộ đá

Hỏi giá mộ tròn 001 tại Nông Cống Thanh Hóa

Địa chỉ lắp ghép : Nông cống – Thanh hoá.
Mẫu mộ tròn MS 001.
– Tôi không rõ ở cơ sở mình có những kích thước nào, nếu có kích thước khác nhau thì xin cho biêt về giá luôn.
– Mộ này là liền khối hay từng tấm ghép lại với nhau?
Số lượng : 01
Xin cảm ơn !