Giá mộ đá

Hỏi giá mộ đá lắp tại Sài Gòn

Tôi muốn hỏi và xin báo giá mộ đá đôi LM 35, kích thước 167 x 167 lắp đặt hoàn thiện tại Sài Gòn là bao nhiêu.

Khối lượng ngôi mộ như vậy nặng bao nhiêu kg và hình thức làm việc hợp đồng ra sao.

Xin cảm ơn !