Giá mộ đá

Hỏi giá đặt mua lăng mộ đá

Tôi ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, cách thành phố Ninh Bình 80 km.

1/ Tôi muốn biết kích thước Lăng thờ đá 038 ( loại lăng có kích thước lớn nhất với giá 45 triệu đồng);

2/ Giá mộ đơn giản 035, kích thước  81 cm x 127 cm  , chiều cao tỷ lệ hài hòa.

Tất cả đều bằng vật liệu đá xanh Thanh Hóa.

Xin Cty cho biết  01 Lăng thờ đá 038 và 30 mộ dơn giản 035 lắp đặt tận địa điểm trên hết bao nhiêu tiền ? Thời gian hoàn thành ? Việc xây móng cho Lăng thờ đá như thế nào ? Việc ký hợp đồng và thanh toán theo phương thức nào ?

Hồi đáp theo địa chỉ e-mail : nguyen.tuvan6@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn !