Giá mộ đá

giá mộ tròn mẫu 01 lắp ở Hải Dương

Xin hỏi giá mộ tròn mẫu 01 lắp đặt tại hải dương.Kích thước các chiều của ngôi mộ là bao nhiêu ( đường kính và chiều cao).