Giá mộ đá

Cuốn thư đá đặt nhà thờ

Địa chỉ : Xóm Đồng, thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Hỏi : Cuốn thư đặt trước nhà thờ. Xin cho biết kích thước chiều rộng và giá giao hàng tới địa chỉ trên.Cảm ơn !